اخبار و اعلانات

آخرین اعلانات در مورد “کنفرانس ملی توسعه بازار ومدیریت نوین سازمان“، حامیان جدید و سخنران‌ها را می‌توانید در این بخش بخوانید.