داستان پرواز

 «سلسله رویدادهای پرواز» محصول برنامه‌ریزی استراتژیک آژانس راتین و گروه توسعه سرمایه و مدیریت ملکا است.

این رویدادها در سه شهر مشهد، کیش و استانبول برگزار خواهد شد.

اولین رویداد با عنوان کنفرانس ملی «توسعه بازار و مدیریت نوین سازمان در صنعت گردشگری»، تیرماه امسال در مشهد برگزار خواهد شد.

در این رویدادهای هدفمند؛ بزرگان و فرهیختگان صنعت گردشگری حضور خواهند داشت  و به انتقال تجربه و ارائه راهکارهای کاربردی برای موفقیت در صنعت گردشگری می‌پردازند.

هدف از برگزاری  سلسله رویدادهای پرواز، رساندن صنعت گردشگری کشورمان به جایگاه واقعی‌اش است. ما معتقدیم توسعه اقتصاد ایران از مسیر رونق گردشگری می‌گذرد.

در پرواز، بستری برای ارتباط، شبکه‌سازی و همکاری با فعالان و بزرگان صنعت گردشگری فراهم کردیم.